ساخت کاردستی های زیبا با مواد اولیه دور ریز و پرت   

تمام مواد اولیه که در ساختن  این قاب عکس به کار رفته تماما خرت و پرت های دور ریز و ظاهرا به درد نخور بودند.

لینک
۱۳٩٠/۱٠/٢ - سحر شایان

       

اینها را هم با پروفیل ام دی اف درس کرده ام. به نظر شما چطورن . شمع های گردشان را هم خودم درس کرده ام.

لینک
۱۳٩٠/۱٠/٢ - سحر شایان