شعری از سحر   

 

دیشب ما را حال و هوای دگری بود

شعرم با نامت به  صفای دگری بود

بین من ونامت  سودای دگری بود

لینک
۱۳٩٠/٩/٢٦ - سحر شایان