اینها را هم با پروفیل ام دی اف درس کرده ام. به نظر شما چطورن . شمع های گردشان را هم خودم درس کرده ام.

لینک
۱۳٩٠/۱٠/٢ - سحر شایان